(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Ajutoare sociale familiale


REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

08-04-2015, 09:48

  1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
    familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în comun, indiferent dacă au sau nu relaţii de rudenie, însă menţin o gospodărie comună. Beneficiază de drepturile familiei şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.   
    Două sau mai multe familii ce locuiesc la aceiaşi adresă, au bugete diferite (conturi personale pentru plata serviciilor locativ-comunale) şi nu gospodăresc în comun, constituie familii separate; 
    copil – orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi,  pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;
    solicitant – unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;
    beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.


Încarcă CV