(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Pensionarea și ajutorul social

AJUTORUL SOCIAL

CE ESTE AJUTORUL SOCIAL?
Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într-o situație de mare dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă.
CINE POATE PRIMI AJUTOR SOCIAL?
Ajutorul social este acordat familiilor defavorizate, luînd în considerare numărul de persoane care trăiesc împreună în aceeași gospodărie și au un buget comun.

Fiecare membru adult apt de muncă dar fără activitate trebuie să fie înregistrat la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă.

Cei care nu sunt obligați să fie înregistrați la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă sunt:

- persoanele vîrstnice
- persoanele cu dizabilități
- persoanele care îngrijește de un copil mic de 3 ani, de o persoană cu dizabilitate sau de o persoană vîrstnică de peste 75 ani.
UNDE POT FI DEPUSE CERERILE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL?
Depuneți o cerere pentru acordarea ajutorului social la primăria din localitate unde aveți reședința curentă. La primărie asistentul social Vă va explica ce documente sunt necesare de anexat la cerere.
ACTELE NECESARE PENTRU A OBȚINE AJUTORUL SOCIAL

Împreună cu cererea, documentele obligatorii sunt:

- certificatul privind componența familiei
- copia actului de indentitate al solicitantului familiei.

Pentru ceilalți membri ai familiei este suficientă doar prezentarea actelor de identitate.

Asistentul social Vă va indica alte documente de care aveți nevoie în funcție de situația familiei dumneavoastre:

- certificatul de salariu de la locul de muncă;
- copia actului ce confirmă gradul și termenul invalidității/severității;
- copia deciziei de plasament în instituție;
- certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al afmiliei ( cu finanțare bugetară sau prin contract), cu indicarea mărimii bursei, după caz;
- certificat confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deținătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităților), precum și din extravilanul localităților;
- copia contractului de arendă, locațiune
 
Atentie !

 

În calitate de beneficiar, trebuie să ştiţi că Vă daţi acordul pentru verificarea la domiciliu a datelor indicate în cerere şi pentru restituirea sumelor plătite nejustificat. Pentru a evita această situaţie, prezentaţi informaţii complete şi corecte. Comunicaţi în scris asistentului social orice modificare de venit în situatia anterioară a familiei Dumneavoastră.
Dacă situatia familiei Dumneavoastră nu s-a
înbunătătit la finalul celor 6 luni, este necesar să depuneţi o cerere nouă pentru acordarea ajutorului social la asistentul social din primărie. Numai aşa Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei poate continua plata ajutorului social, în caz contrar acesta încetează.
Nu refuzaţi efectuarea anchetei sociale de către
 
asistentul social care verifică condiţiile care au stat la
 
baza acordării dreptului la ajutor social. Această verificare este pentru a Vă ajuta şi nu pentru a Vă
sancţiona ! în cazul în care refuzaţi efectuarea
anchetei sociale - Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei are obligaţia să înceteze plata!