(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Impozitul pe bunuri imobiliare

  1. Cota impozitului pentru bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă

(apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care aceste sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:

 

Cota stabilită – 0,24% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare