(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului

Planul startegic de dezvoltare social-economică a oraşului Lipcani

30-10-2015, 08:39

În baza analizei SWOT şi a identificării problemelor majore, următoarele direcţii strategice s-au conturat: 1. Dezvoltarea economică şi asigurarea locurilor de muncă 2. Asigurarea accesului populaţiei la infrastructură şi servcii publice locale 3. Asigurarea accesului la educaţie, învăţămînt şi sănătate 4. Accesul la servicii sociale şi incluziunea socială a păturilor vulnerabile 5. Dezvoltarea serviciilor de agrement, cultură, sport, sectorul civic şi sectorul asociativIdentificarea obiectivelor de realizare a direcţiilor strategice   O Strategie este un model de scop, obiective, politici, programe, proiecte, acţiuni, decizii şi alocări de resurse care definesc ceea ce este comunitatea, ceea ce face şi felul cum se raportează ea la o problemă strategică. Strategia evaluează priorităţile relative şi consecvenţa acţiunilor preconizate. Astfel, pentru fiecare direcţie strategică au fost identificate obiectivele prin care se vor realiza, după cum urmează: 1. Dezvoltarea economică şi asigurarea locurilor de muncă Obiective: - Obţinerea statutului de zonă economică liberă; - Organizarea Forumului regional a oamenilor de afaceri din R.Ucraina, R.Moldova şi România, cu genericul “Cooperarea economică transfrontalieră în contextul aproperii R. Moldova şi Ucrainei de Uniunea Europeană”; - Conlucrarea a APL de nivelul I cu AE în dezvoltarea potenţialului economic şi atragerea locurilor de muncă; - Promovarea comunităţii în mediul de afaceri. 2. Asigurarea accesului populaţiei la infrastructură şi servcii publice locale Obiective: - Asigurarea accesului la apa potabilă de calitate prin reconstrucţia şi extinderea apeductului centralizat; - Asigurarea condiţiilor sanitar-igienice şi de folosire a echipamentelor ccasnice prin reconstrucţia şi extinderea reţelei de canalizare; - Asigurarea confortului termic necesar pe perioada rece a anului a instituţiilor bugetare (şcoala de arte, biblioteci, casa de cultură); - Asigurarea accesului populaţiei la libera deplasare, sporirea fluxurilor de comerţ la nivel regional şi intre-regional prin reabilitarea drumurilor afectate; - Asigurarea deplasării pe perioada de noapte a populaţiei precum şi a securităţii personale prin executarea iluminării stradale; - Participarea APL Lipcani în proiect de cooperare inter-comunitară presupunînd facilitarea şi îmbunătăţirea accesului populaţiei rurale şi urbane la servicii calitative; - Asigurarea accesului la servicii publice a locuitorilor de la pereferiile oraşului (distanţa 3- 5km), prin instituirea transportului local. 3. Asigurarea accesului la educaţie, învăţămînt şi sănătate Obiective: - Asigurarea accesului la Grădiniţa-creşă “Steluţa” pentru circa 45 de copii de vîrsta preşcolară neîncadraţi în grădiniţă din motivul lipsei locurilor; - Asigurarea condiţiilor de desfăşurare normală a procesului instructiv-educativ pentru elevii din Gimnaziu cu predare în limbă rusă; - Asigurarea Gimnaziului, Liceului Teoretic şi Bibliotecilor cu fond de carte şi echipament modern prin participare activă în proiecte; - Asigurarea securităţii elevilor prin instalarea îngrădirii; - Asigurarea confortului termic p/u desfăşurarea procesului instructiv-educativ în sistituţiile – şcoala de arte, bibliotecile, CCC Lipcani; - Alocarea a unităţii în cadrul statelor de personal a specialistului de ftiziopulmonologie pentru populaţie deservită de Centrul de Sănătate autonom; - Alocarea a unităţii de transport pentru serviciul de urgenţă medicală. 4. Accesul la servicii sociale şi incluziunea socială a păturilor vulnerabile Obiective: - Combaterea saraciei; - Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati; - Incluziunea sociala a persoanelor in etate; - Promovarea egalitatii de gen si prevenirea si combatrea violentei domestice; - Imbunatatirea accesului la servicii sociale; - Reprezentarea si participarea la luarea deciziilor; - Inbunatatirea accesului la serviciile de sanatate; - Incluziunea in campul muncii. 5. Dezvoltarea serviciilor de agrement, cultură, sport, sectorul civic şi sectorul asociativ Obiective: - Crearea locurilor de agrement pentru recreere şi petrecerea timpului liber, prin amenajarea spaţiilor verzi şi zonei WIFI gratis; - Asigurarea accesului la sport prin amenajarea stadionului artificial de fotbal; - Asigurarea condiţiilor de desfăşurarea a activităţilor culturale, informaţionale etc. în Casa de Cultură Lipcani; - Organizarea lansării proiectelor transfrontaliere R. Moldova -România- R.Ucraina în or. Lipcani.