(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

Comunicat de presă

10-11-2015, 08:45

Pe data de 11 noiembrie anul curent cu începere de la ora 10.30 la Primăria or. Lipcani, raionul Briceni, a avut loc vizita de studiu în or. Lipcani, pentru a face cunoștință cu experiența întreprinderilor intercomunitare din regiunea nord. Evenimentul a fost organizat de către Congresul Autorităților Locale din Moldova în cooperare cu Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată implementat de Guvernul Republicii Moldova cu suportul UNDP şi UN Women cu susţinerea financiară a guvernelor Danemarcei şi Suediei.

 

În cadrul evenimentului cei 40 de participanți din raioanle de nord a R.Moldova - Ocnița, Drochia, Edineț, Briceni au avut posibilitatea să facă cunoștință cu conceptul de cooperare intercomunitară și cu modelul practic de cooperare intercomunitară în baza operatorului Î.M. ”Comprod-Lipcani”. Întreprinderea municipală din or.Lipcani va presta servicii multifuncționale /de dezăpezire și întreținere a drumurilor, întreținerea gunoiștilor, amenajarea teritoriu, etc/ și servicii de intervenție /întreținerea rețelelor electrice, dezvoltarea și mentenanța sistemelor de apeduct, transport mărfuri, transport funerar, etc/. către șase primării limitrofe – Lipcani, Criva, Drepcăuți, Hlina, Șirăuți, Slobozia Sirăuți, cu un număr aproximativ de 14mii locuitori. Ideea unirii într-o întreprindere a fost dictată de necesitățile comune a localităților, în care bugetele sunt modeste, iar necesitățile sunt mari. Obiectivele principale sunt: creșterea profilului, creșterea ratei de achitare a plăților, ridicarea nivelului calificare a personalului și a serviciilor prestate. ”Cel mai important factor este capacitatea celor șase primării de a rezolva cu forțe proprii probleme la nivel local cu costuri reduse de pînă la 30%”,- după cum a menționat dl Evghenii Dumenco, primar de Lipcani.

Pe parcursul implementării proiectului Î.M.”Comprod-Lipcani” a fost reorganizată și modernizată prin oferirea unui grant de 100 000 dolari americani pentru procurarea buldoexcavatorului și autovehiculului Iveco. De asemenea, întreprinderea va beneficia și de o camionetă care va fi dotată cu un set de utilaj și echipament necesar pentru dezvoltarea servicului de intervenție: aparat de sudat plastic, aparat de sudat metal, moptopompă drenaj cu furtun, pompă drenaj-fecaloidă cu furtun, generator electric pe benzină, compresor cu accesorii, etc, costul acestora fiind de 39565lei. Astăzi întreprinderea municipală are un sediu nou, care i-a fost transmisă de primărie prin Decizia Consiliului or.Lipcani. Prin proiect la această clădire au fost schimbate ferestrele și ușa de intrare, precum din sursele proprii a fost făcută reparatia curentă. Întreprindrea este dotată cu mobilă nouă, trei calculatoare, telefon, imprimanta multifuincțională, safeu, soft programului 1C, etc.

Acest eveniment constituie un prilej bun de a discuta aspectele și problemele legale, organizaționale și funcționale a cooperării intercomunitare, cît și cu privire la motivația și beneficiile cooperării. Sperăm că această cooperare va fi benefică atît pentru localitățile din cadrul clusterului, cît și un drept exemplu pentru alte localități.

Aducem sincere mulțumiri Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată pentru oferirea grantului și încredere în primăria or. Lipcani, cît și participanților la acest eveniment.