(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Înregistrări video

 

 

 

Licitaţia publică

 

 

 

 

      Primăria or. Lipcani anunţă licitaţia pentru data de 21.03.2016, ora 11.00, în                             sala de şedinţe a primăriei or. Lipcani, str. Gagarin,6,                             desfăşurarea licitaţiei de arendă:

1. Arenda lotului de pămînt cu suprafaţa 9.3092ha, număr cadastral 1402105.066, situat în or. Lipcani, extravilan, destinaţia agricolă, confrom planului. Preţ Iniţial - 7632.00

2. Arenda lotului de pămînt cu suprafaţa 5,0029ha, număr cadastral 1402105.068, situat în or. Lipcani, extravilan, destinaţia agricolă, conform planului. Preţ iniţial - 4101,00

3. Arenda lotului de pămînt cu suprafaţa 0,0356ha, număr cadastral 1402100.499, situat în or. LIpcani, str. Livezilor, 86B, destinaţia - pentru construcţii, confrom planului. Preţ iniţial - 4139,00

 

Taxa de participare la licitaţie pentru fiecare lot-persoane fizice constituie - 100lei, persoane juridice - 300lei. 

Acontul constituie 10% din preţ iniţial de arendă a bunului.

/