(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutăți și alerte

Licitația

26-11-2015, 09:44

Primăria or. Lipcani anunţă licitaţia pentru data de  14.12. 2015, ora ­­­11.00, în sala de şedinţe a primăriei or. Lipcani, str. Gagarin,6, desfăşurarea licitaţiei de vînzare - cumpărare / arendă:

 

1. Vînzarea lotului de pămînt сu suprafaţa 32m2 , ceea ce constituie 1,18% din suprafaţa totală de 0,2711ha, număr cadastral  1402103.053, situat în or. Lipcani, str. Libertăţii,30, destinaţia – pentru construcţii, conform planului                        Preţul iniţial4134,00.

 

2. Vînzarea lotului de pămînt сu suprafaţa 34m2, ceea ce constituie 1,25%  din suprafaţa totală de 0,2711ha număr cadastral  1402103.053, situat în or. Lipcani, str. Libertăţii,30, destinaţia – pentru construcţii, conform planului                           Preţul iniţial4392,00.

 

3. Vînzarea lotului de pămînt сu suprafaţa 21m2, ceea ce constituie 0,55% din suprafaţa totală de 0,380ha, număr cadastral  1402103.054, situat în or. Lipcani, str. Libertăţii,32, destinaţia – pentru construcţii, conform planului                                          Preţul iniţial2713,00.

 

4. Vînzarea a 7 loturi de pămînt сu suprafaţa a cîte 0,0024ha, ceea ce constituie cîte 0,89% din suprafaţa totală de 0,2711ha, număr cadastral  1402103.053, situat în or. Lipcani, str. Libertăţii,30, destinaţia – pentru construcţii, conform planului.                          Preţul iniţial (pentru fiecare lot)–3101,00.(cu indicarea amplasării loturilor pe teren).

 

5. Vînzarea lotului de pămînt сu suprafaţa 0,0985ha, ceea ce constituie 5,56% din suprafaţa totală de 1,7712ha, număr cadastral  1402102.370, situat în or. Lipcani, str. Jukovski,63, destinaţia – pentru construcţii, conform planului                                   Preţul iniţial –127240,00                                                                                                  

6. Arenda lotului de pămînt сu suprafaţa 0,0356ha, număr cadastral 1402101.499, situat în or. Lipcani, str. Livezilor,86B, destinaţia – pentru construcţii, conform planului.                           Preţul iniţial4139,00

 

Taxa de participare la licitaţie pentru fiecare lot – persoane fizice constituie – 100 lei, persoane juridice – 300 lei.                                                     Contul 430515101897201

 

Acontul constituie 10% din preţul iniţial de vînzare a bunului.

Contul  pentru cumpărarea terenului                                 - 21202321402

Contul pentru arenda terenului cu destinaţie – grădini      - 12132321402

Contul pentru arenda terenului cu destinaţie – construcţii  -12133321402

Contul impozitului privat – 1%                                             - 11504321402

 

                Licitaţia va avea loc la  Tel. 61-246, 61-374

 

Primarul or.Lipcani                                                Evghenii Dumenco