(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutăți și alerte

Privatizarea locuinţelor

23-06-2016, 04:47

AVIZ

                Prin prezenta, în baza Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324 din 10.03.1993, Anexa nr.1, art.8, primăria or. Lipcani vă aduce repetat la cunoştinţă informaţia de rigoare asupra desfăşurării procesului de privatizare a fondului de locuinţe la solicitarea benevolă a cetăţenilor Republica Moldova. Este necesar să dispuneţi de informaţia respectivă avînd în vedere că din data de 29 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Legea R.Moldova nr.75 din 30.04.2015 „Cu privire la locuinţe”. Prin urmare toate locuinţele neprivatizate vor trece în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale şi acestor locuinţe li se va atribui statutul de locuinţe sociale. Prin acest mesaj, Vă recomandăm în mod de urgenţă, să vă includeţi în procesul de privatizare a locuinţei d-stră, deoarece termenii de privatizarea locuinţelor pasibile este foarte redus.

Vă aşteptăm la primăria or. Lipcani pentru a primi consultare ce ţine de privatizarea locuinţei.

Primarul or. Lipcani, Evghenii Dumenco